Община Габрово, съвместно с Института за пазарна икономика, провежда анкета, която има за цел да проучи мнението на бизнеса на територията на община Габрово във връзка с подготовката на новия програмен период 2021/2027 и планирането на местното икономическо развитие.

Чрез анкетата бихме искали да проучим мнения и препоръки, във връзка с всички планове и инициативи, свързани с развитието на икономиката на Габрово, определящи приоритетите и задачите, с които трябва да се ангажира Община Габрово, в подкрепа на бизнеса, образователните институции и местната общност.

Анкета

На 27 май ще бъде отворена системата за прием на първокласници
13 май 2020
Конкурс за фотоесе на тема „Рецепта за щастие“ и фотоконкурс на тема „Здраве на фокус“
13 май 2020