Работното време е от вторник до неделя в интервала от 9:30 ч. до 17:30 ч. Почивен ден - понеделник.

Посещението в музея ще се извършва съобразно изискванията за социална дистанция и спазване на всички противоепидемични мерки – задължително носене на предпазни маски и ползване на дезинфектанти, както и спазване инструкциите за лична хигиена от служителите и посетителите. В музея не се допускат лица с видими прояви на остри заразни заболявания.

Не се приемат заявки за групови посещения.

Максималният брой посетители в зала е 5 души. Забранено е пипането на експонатите и сядането в музейните зали.

Не е разрешено струпването на хора и сядането на пейките в двора на музея.

Входните такси остават непроменени.