Работното време на експозицията е от 9:00 до 18:00 часа.

Посещението в музея е съобразно изискването за социална дистанция и спазване на всички противоепидемични мерки – задължително носене на предпазни маски и ползване на дезинфектанти, проветряване на помещенията, спазване инструкциите за лична хигиена от служителите и посетителите.

В музея не се допускат лица с видими прояви на остри заразни заболявания.
Не се приемат заявки за групови посещения и групови форми на дейност и работа с деца и ученици.

Максималният брой посетители в зала е 4 души при спазване на социална дистанция от два метра и половина. Не е позволено пипането на експонатите и сядането в музейните възстановки.

Не е разрешено струпването на хора и сядането на пейките в двора на музея.

Входните такси за посещение остават непроменени:
● възрастни – 3 лв.
● ученици, студенти и пенсионери – 2 лв.
● семеен билет - 6 лв.
Безплатно е посещението за:
● деца до 7 г.
● хора с увреждания
Екскурзоводни беседи не се предлагат.

Студенти пишат проекти в кампанията „Моята професия – моето бъдеще“
11 май 2020
Община Габрово обявява конкурс за длъжността директор на дирекция "Финансово - счетоводна"
12 май 2020