През 2020 Габрово отбелязва своята 160-та годишнина от обявяването му за град. За габровци тази година трябваше да е специална, белязана от поредица празнични събития и инициативи. За жалост, тя ни беляза с нещо толкова различно, наред със стотици други градове, наред с хиляди други хора. Мечтаехме да споделим празник, планирахме тържество на духа, мащабни културни прояви, важни исторически възпоменания. Измести ги необходимостта от друг вид планиране и дейност – при криза и в извънредна ситуация.

Но в своята 160 годишна история Габрово винаги е било за пример. Нямаме основания точно сега да отстъпим от така присъщата ни дързост – да бъдем първи, да се целим високо, да стигаме далеч.

Да, празникът няма да е такъв, какъвто искахме да бъде, но ще е такъв, какъвто може. По-важното е, че ще го споделим с хората, които обичаме! Празникът може без фойерверки, шум и площадни прояви, но не може без хора!

Годишнината не е юбилейна, но e повод да си спомним миналото, да се огледаме в очите на съвременниците си, да продължим да работим за  бъдещето – нашето и на децата ни. Заедно. Защото може да сме различни в своите очаквания, мечти и стремежи, но е важно, че сме единни в усилията си да запазим и развиваме Габрово като град с ясно разпознаваема идентичност, град, който има собствен дух и характер.

Именно духа и характера, вярата и волята на габровци трябва и можем да представим през настоящата година.

Под мотото „160 години Габрово град“ ще провокираме любознателните чрез интересни публикации.

Ще продължим да се уповаваме на вярата, приобщавайки децата си към християнските ценности. Ще им разказваме истории, за да знаят и помнят.

Ще насърчим талантливите и предприемчивите да разгърнат своя творчески потенциал.

Ще си спомним имената и делата на хората, посветили живота си на Габрово.

И няма да забравим колко важно е да благодарим – за оставеното наследство, за стореното добро, за широтата от възможности, които градът ни разкрива пред нас.

Ще си подарим време, в което да бъдем заедно.

Защото Габрово ще го има, само ако сме тук и сме заедно!