Агенцията за социално подпомагане (АСП) подари общо 22 нови таблета на четирите центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи в Габрово.

Мобилните устройства бяха връчени днес лично от изпълнителния директор на АСП Румяна Петкова, която посети всяка една от услугите.

Таблетите са предоставени на Агенцията за социално подпомагане от частен дарител за деца, настанени в социални заведения.

Голяма част от техниката вече е доставена на центрове от семеен тип в Севлиево, Кюстендил, Дупница, Ловеч, Луковит, Смолян и с. Павелско, община Чепеларе.

Дарението е в изпълнение на ангажимента на АСП в условията на извънредно положение в страната, свързано с коронавируса, да не се преустановява социалното включване на децата от най-уязвимите групи и да се обезпечи тяхното дистанционно участие в образователния процес.

Община Габрово благодари за жеста на внимание и подкрепа!