Вече повече от седмица в работата по социалните мерки, взети от Община Габрово във връзка с Covid-19, е включен и един интересен автомобил. Електромобилът е собственост на фирма UCO-България и е предоставен за временно ползване на Община Габрово. Използва се предимно за нуждите на кризисната социална кухня. Доставя готова за консумация пакетирана храна на възрастните и хората в риск по време на епидемиологичната обстановка. 

Благодарим на UCO-България за подкрепата - както за електромобила, така и за луковиците на лалета, които дариха за втори път миналата есен, и на чиито цветове се радваме в момента.