По повод 160–та годишнина от обявяването на Габрово за град, Държавен архив – Габрово подготвя публикации за личности и организации, оставили своя отпечатък в живота на града.

На 18 април отбелязаваме Световния ден на радиолюбителите. На тази дата през 1925 г. е основана Международната радиолюбителска организация IARU. Радиолюбителството възниква в края на XIX - началото на XX век. Решаващи са откритията и изобретенията в областта на радиовълните и радиоразпръскването. В България радиолюбителството бележи своето начало на 5 юни 1926 г. Според приетия устав „Основната цел на радиоклуба е да просвещава и обединява всички лица, които се интересуват от радиото, и да действува за въвеждането, усъвършенствуването и разпространяването му у нас“ .

За развитието на радиолюбителската дейност през годините в България спомагат Доброволната организация за съдействие на отбраната ДОСО или ОСО) и Организация за военно-техническа подготовка на населението (ОВТПН). Габровския радиоклуб съществува от времето, когато е част от Градския комитет на ДОСО-Габрово. Така са организирани и радиоклубовете към Севлиево, Трявна и Дряново към съответните градски комитети. Основна задача на радиоклубовете е подготовката на наборниците – радиотелеграфисти за нуждите на Българската армия, както и спортно-състезателната дейност в различни дисциплини като радиозасичане, радиотелеграфия, радиомногобой, както КВ и УКВ спортове. Първия повиквателен знак (уникален код – име или последователност от букви и/или цифри, които служат за разпознаване на кореспондентите при радиовръзка- QSO) на клуба е LZ2KPP, с който осъществяват първата радиовръзка с UB5KCA/Одеса. На по-късен етап получава нов повиквателен знак, който е LZ2KAD. Председатели на Габровския радиоклуб през годините са: Борис Коняров, Трифон Колев, Иван Мечев, Атанас Гатев, Иван Софрониев, Кольо Колев, Иван Иванов и др. Всеки радиоклуб има Клубен съвет, който се състои от председател, зам. председател, секретар, КВ и УКВ отдел, конструкторска секция, отдел пропаганда, касиер и член. За пример през 1956 г. в такъв клубен съвет влизат съответно Иван Колев Мечев, Иван Атанасов Иванов, Цветан Василев, Иван Атанасов Таранец, Рина Радева, Арсени Николаев и Стефан Дунев. Радиолюбителите „дават живот” на радио Габрово, когато през септември 1944 г. започва да работи първата радиоуредба в града. Имената на хората участвали в това дело стоят достойно в историята на радиото и радиолюбителството в Габрово: Димитър Лиловски – специализирал радиотехника във Франция, Тодор Бочуков – завършвил Техникум по механотехника и сам усвоил радиотехническите знания, отдал живота си на радиото, Иван Гатев – завършил Априловската гимназия, инж. Борис Коняров – завършил във Франция, един от най- изтъкнатите деятели допринесли за развитието на радиолюбителските спортове у нас.

През годините радиолюбителските клубове намират място в училища, читалища и в университета в нашия град. Запленени от радиосигнала са ученици, юноши, студенти и разбира се всички без значение от пола и възрастта с любов към радиочестотите. След преминаване през задължителната подготовка всеки от тях се насочва към дисциплината, която го влече най-много и участва в различни състезания, провеждани на местно и републиканско ниво. Многобройни са и участията им в международни състезания и достиженията и наградите от тях затвърждават техния успех.

В края на 70-те години на миналия век се изгражда и Учебно-спортна база на Окръжния радиоклуб в с. Борики. Не малко са радиолюбителите, които преминават тази школа и си спомнят за обученията, състезанията, запознанствата и лагерния живот. През 1992 г. с Указ на президента Жельо Желев ОСО е разформирована. Радиоклубовете преминават под ръководството на Управлението за предказармена подготовка на младежта (УППМ) при Министерството на отбраната и на практика прекратяват любителската си дейност. Те се трансформират в работилница за поддръжка на материалната база на радиоклубовете, които по-късно са закрити. Това не спира радиолюбителите и те продължават своята дейност и до днес, като членуват в радиолюбителски клубове, които от своя страна са организирани от Българска федерация на радиолюбителите. Всеки регистриран радиолюбител притежава собствен повиквателен знак, който е уникален за всеки един от тях. Често при вече осъществена радиовръзка (QSO) и с цел нейното писмено потвърждаване между радиолюбителите се изпращат типичните QSL- картички, които съдържат задължителни реквизити, но всеки радиолюбител определя сам дизайна ѝ. Така QSL картичките не са само доказателство за установена радио връзка, но и остават като скъп и интересен спомен. Такива картички дари на Държавен архив – Габрово съпругата на Атанас Гатев Иванов (1934-2017), родом от с. Яворец, Габровско. От 1959 г. се занимава активно с радиозасичане, един от председателите на Габровския радиоклуб. Дългогодишен радиолюбител или по-познат на радиолюбителите като LZ20P. Той е носител е на авторски свидетелства и удостоверения от Института за изобретения и рационализации. Дарените ни QSL – картички са изпращани в периода 80-те и 90-те г. на XX век от различни държави. Най-много са от Германия, Австрия, Русия, Швейцария, страните от Скандинавието, но има и дори от Япония.

Във фондовете на Окръжен комитет на ДОСО, Градските комитети на ДОСО за Севлиево, Трявна и Дряново, съхранявани в Държавен архив- Габрово се съдържат документи, разкриващи историята на Окръжния и Общинските радиоклубове. Благодарим на г-н Румен Стефанов от Габрово – радиолюбител, който ни предостави информация за историята на радиолюбителството в Габрово, както и списъци на хора, участвали в клубове в Габрово и Севлиево. Той е многократен победител в Българският КВ CW Шампионат 250 W с отбора на LZ2KAD, има много победи в КВ CW турнири 250 W „Васил Левски”-Карлово, „Георги Димитров”–Перник и др. С развитието на технологиите и навлизането им в обществото ни, радиолюбителството продължава да се развива, връща се на „мода”.

С призив да оставим повече за идните поколения, Ви приканваме да станете наши дарители и заедно да обогатим историята на радиолюбителството в нашия регион.

 

Автор: Венета Георгиева – старши експерт в Държавен архив - Габрово

Картичка (QSL), изпратена от радиолюбител от Германия до габровеца Атанас Гатев