Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси от 17 до 19 април. В рамките на този период се разрешава функционирането на самостоятелни търговски обекти за хранителни стоки в обособени помещения и аптеки на територията на тези пазари - при строго спазване на санитаро-хигиенните и противоепидемични мерки. 

Със заповедта можете да се запознаете ТУК