Със заповед на здравния министър от 11.04.2020 г. са въведени допълнителни мерки по отношение работата на кооперативните и фермерските пазари.

Разпоредено е преустановяване на функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси.

В изпълнение на заповедта, на 12.04.2020 г. /и от 16.04.2020 г./ в Габрово ще останат затворени Централният кооперативен пазар и пазарът до Шиваров мост.

В периода от 13 до 15 април включително, търговците на кооперативните пазари и цветните борси ще могат да реализират своят продукция, при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Със заповедта можете да се запознаете тук:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/04/11/zapoverd-01-199-11-04-2020.pdf