Фотоконкурс за любители „Габрово през Вашия поглед“ организира Регионалният исторически музей. Снимките трябва да са свързани с развитието на Габрово в периода 2016 – 2020 г.

Всеки автор може да участва с неограничен брой фотоси. Те трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени с кратко описание на мястото, ситуацията и историята на снимката. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10 MB.

Поречието на р. Янтра – северно, мост Игото, 2015 г. © РИМ

Конкурсът ще продължи до 3 декември 2020 г. Желаещите да се включат могат да изпращат своите визуални предложения на електронна поща museum_gabrovo@abv.bg.  

Класираните на първо, второ и трето място ще получат парична награда – съответно от 100, 70 и 50 лв., предвидени са и две предметни награди – всяка на стойност 30 лв. Творбите на финалистите ще бъдат публикувани в сайта на музейната институция.

Идеята е чрез изпратените фотографии да се продължи илюстрованият летопис на Габрово до юбилейната 160-а година от обявяването му за град. По случай годишнината Регионалният исторически музей започна онлайн представяне на изданието „155 години Габрово град – илюстрована хроника“.