В обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции не се допуска консумацията на място:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/22/rd-01-144.pdf

 

Допуска се пътуването на граждани на Турция и Република Северна Македония транзитно през територията на Република България с цел завръщането им в държавата, в която живеят и пребивават:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/22/rd-01-145.pdf -