Второто в България и първото за община Габрово наблюдавано жилище беше открито в село Поповци. То е създадено в рамките на програма „Дом възможност” и в него живеят 4 момчета и едно момиче на възраст над 18 години.

Те идват от домове за деца, лишени от родителски грижи или социални услуги в общността, резидентен тип. В жилището имат право да останат две години, докато организират живота си, намерят работа и създадат свой дом.

С младежите работят двама социални работници и двама доброволци, чиято цел е да им създадат навици и умения за живот в семейна среда и им помогнат да организират домакинството и финансите си.

Наблюдаваното жилище в с. Поповци е второто от подобен тип в България. Първото се намира в община Ботевград, село Скравена, а в момента Община Русе подготвя още едно. Партньор в начинанието е "Фондация социална промяна и включване", финансирана от организация „Трасъл Тръст” - Великобритания.

Жилището се намира на втория етаж на здравната служба в селото и беше ремонтирано с помощта на много габровски фирми, които помогнаха със средства, услуги, преференциални цени, обзавеждане или техника. Те, както и представители на социалните служби в Габрово, кметовете на Габрово и Поповци и медиите, бяха сред първите гости в новия дом. „От тук нататък всичко зависи от вас. Бъдете силни и гледайте напред”, посъветва ги кметът на Габрово Николай Сираков.
Всички младежи вече работят и изкарват сами прехраната си.