Община Габрово ще продължи да предоставя социално-здравни услуги в домашна среда по сключен договор за патронажна грижа на възрастни и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Управляващият орган на програмата няма да спира изпълнението на договорите в условията на обявеното извънредно положение в страната. Предоставянето на услугите продължава съобразно всички указания на Министерството на здравеопазването и на Националния оперативен щаб за коронавируса с цел опазване здравето на потребителите, както и на обслужващия персонал.

Към момента на територията на община Габрово услугата „Патронажна грижа“ се предоставя на 30 души. Назначени са 17 лица за осигуряване на дейностите – санитари, медицински сестри, рехабилитатори, психолог, социален работник, шофьор и ръководител. Грижата се извършва безплатно в домовете на ползвателите в рамките на до 2 часа дневно. При необходимост могат да бъдат назначени още шест санитари и един рехабилитатор.

На национално ниво бюджетът на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ предстои да бъде увеличен с 20 млн. лева. Общините ще могат да наемат допълнителен персонал за предоставяне на почасови услуги в дома на потребителите, като закупуване на хранителни продукти и стоки от първа необходимост със средства на лицата или с пари, различни от тези по проекта. Подкрепата ще може да се използва за възнаграждения и осигуровки на обслужващия персонал, разходи за транспорт до домовете на потребителите, както и за лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.

Община Габрово ще има възможност да разшири броя на възрастните хора над 65 г. и хората с увреждания, както и с лица в карантинен период, за които да предоставя новите услуги.

Желаещите да подадат документи за ползване на услугата „Патронажна грижа“ могат да го направят чрез електронна поща help@hospicegabrovo.org или на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, офис № 32 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. Лице за контакт: Нели Тодорова, моб. тел. 0885 264 386 и тел. 066 993 507.

Заявление

Информация за потребителя

Методика за предоставяне на патронажна грижа

Снимка: https://esf.bg/