На среща с кмета на града, РУО Габрово и РЗИ, директорите на училищата, детските градини и ясли в Габрово получиха указания за работа и спазване на основни правила за възстановяване на нормалния учебен процес.

При започването на учебния процес детските градини и ясли ще ограничат достъпа на външни лица в сградите, включително и на родителите. Децата ще минават на задължителен медицински филтър на входа, а тези с температура или други неразположения, ще бъдат връщани вкъщи. Служителите в детските заведения ще минават през същия контрол.

От директорите беше изискано да създадат организация за редовна дезинфекция на помещенията и санитарните възли, съблекални, уреди за гимнастика, брави, масички, столчета, играчки. Плюшените играчки временно ще бъдат прибрани.

Напомнени бяха и редовните хигиенни дейности, редовното миене на ръцете на децата, проветряване на помещенията, дезинфекция на моповете и др.

В училищата температурата на децата и учителите също ще бъде мерена редовно, макар че поради големия им брой, това няма да може да се случва на входа. За тях важат същите здравни и дезинфекционни мерки, като в тоалетните задължително трябва да има миещи средства и резервна вода. Ще има и сериозни проверки за хигиената и дезинфекцията в столовете.

От инспектората призоваха всяко училище да прецени най-удачния начин за работа и преструктуриране на материала според нуждите си. Когато това е възможно, учителите да влизат в класните стаи, а не учениците да се местят в различните кабинети. Да бъдат въведени по-чести индивидуални консултации за учениците по различните предмети, да бъдат използвани по-активно електронните платформи за обучение. Желателно е салоните по физическо възпитание и спорт да не бъдат използвани от два класа едновременно, а от медицинския персонал се очаква да проведе беседи с децата, на които да бъдат напомнени хигиенните правила.

Първоначално дворните пространства, салоните и училищните автобуси ще бъдат дизенфекцирани от Община Габрово. След това задължението се поема от учебните заведения. Общината ще осигури по един термометър за дистанционно измерване на температура на всяко учебно заведение. Ще съдейства и при поръчването на дезинфектанти и маски.

Празненства, зелени училища и екскурзии за ученици са отменени до края на учебната година.

Басейнът на математическата гимназия остава затворен.

На срещата с директорите кметът на града призова всеки ръководител да създаде стройна организация, контрол и ангажираност за спазването на разпоредбите.

Предстои и среща с медицинските лица от детските градини, яслите и училищата.