Във връзка с изолираните положителни проби на лица с коронавирус на територията на Габрово призовавам жителите на общината към спокойствие и проява на социално отговорно поведение по отношение на собственото си здраве и това на околните. Като кмет на общината и член на Регионалния оперативен кризисен щаб, съвместно и координирано с останалите институции в града, полагаме всички възможни усилия и прилагаме мерки за ограничаване разпространението на вируса, за да могат хората да се чувстват спокойни.

С моя заповед от 08.03.2020 г. отменени до второ нареждане са:

1. Всички културни, спортни и други масови мероприятия, събирането на големи групи хора на закрито, в това число спортни тренировки, репетиции на танцови и самодейни състави, всички групови публични изяви.

2. Преустановени са учебните занятия в Техническия университет, училищата и детските градини, заниманията в яслите и яслените групи. Децата, които няма да посещават училище, детска градина и ясла нека наистина си стоят в къщи. Не се препоръчва събирането им в кинотеатри, молове  и др.

3. Преустановена е работата с потребители в дневните и почасови форми на социални услуги за деца и пълнолетни лица.

4. Дейностите на Детска млечна кухня, социалните услуги по Домашен социален патронаж, Обществена трапезария (Топъл обяд), Приемна грижа, Патронажна грижа, механизма Лична помощ, Дома за пълнолетни лица с физически увреждания, звено „Майка и бебе” и четирите Центъра за настаняване от семеен тип продължават да се осъществяват със засилени мерки на превенция както на работниците и служителите, така и на потребителите.

5. На всички второстепенни разпоредители с общински бюджет, дружества с общинска собственост и институции на територията на община Габрово е разпоредено да предприемат адекватни мерки за предпазване, както на работниците и служителите си, така и на гражданите.

От сутринта на 8 март целият подвижен състав на общинското дружество за транспорт, обслужващ линии по вътрешноградски и извънградски направления е преминал дезинфекция, както и автогарата.

С помощта на ОП „Благоустрояване“ започнахме дезинфекция на всички публични сгради /Съд, прокуратура, Областна управа, Община КАТ, Полиция, Местни данъци и такси, културни институти, църкви/. След спирането на дъжда ще бъдат обработени и всички автобусни спирки, паркове и детски площадки.

В утрешния ден Регионалната здравна инспекция ще излезе с ясни указания и към работодателите на територията на областта какви стандартни оперативни процедури трябва да следват в подобна ситуация, за да предпазят работещите в местните фирми и предприятия.