Снимка: Интернет

Във връзка с потвърдени положителни проби на лица, носители на коронавирус и на основание заповед №РД-01-66/08.03.2020 г. на директора на Регионалната здравна инспекция, на територията на община Габрово, до второ нареждане, се забраняват:

  • Провеждането на учебни занятия в училищата и детските градини, извънкласни форми на обучение, зелени училища, лагери и екскурзии на ученици.
  • Посещението на детските ясли;
  • Провеждането на редовни учебни занятия в Технически университет – Габрово;
  • Дейността на детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения на територията на област Габрово;
  • Провеждането на масови мероприятия, в това число спортни и културни.

Областната болница „Д-р Тота Венкова“ работи под карантина, свижданията с пациенти и плановите операции са преустановени, oсъществява се контролиран достъп.  

Препоръчва се спазването на стриктни мерки за лична хигиена и ограничаване струпването на хора на закрити пространства.

Повече информация за коронавируса може да прочетете тук, както и да зададете своите въпроси.

Лица с оплаквания – болки в гърлото, кашлица, висока температура над 380С, да търсят медицинска помощ в приемно - консултативните кабинети на инфекциозните отделения на МБАЛ „Д-р Т.Венкова“ – Габрово (тел: 066 899 616). Желателно е първо, да се обадят на горепосочения телефон, за да получат адекватни указания. С цел, избягване предаване на зараза на други лица, не е желателно да се насочват първосигнално към спешно отделение.

Кметът на Габрово Таня Христова призовава жителите на общината към спокойствие и отговорно поведение на всички по отношение на собственото си здраве и това на околните. На територията на региона работи Областният оперативен щаб за коронавируса, който е в непрекъсната координация и връзка с Националният оперативен кризисен щаб, Министерство на здравеопазването и Министерски съвет.