С пожелание да използваме свободата си по най-добрия начин и

да не забравяме тези, които дадоха живота си за нея!

 

Снимки от деня може да видите тук.