Концепцията за бъдещото развитие на „Зоопарк – Габрово“ беше представена на публично осъждане в Община Габрово пред граждани, общински съветници и представители на институции. Документът бе разработен с цел да подпомогне процеса на лицензиране на Зоопарка, както и да конкретизира дейностите, които следва да бъдат извършени, за да отговори обектът на съвременните изисквания и да продължи развитието си в посока - опазване на диви животински видове извън естествената им среда. От месец юли миналата година в изпълнение на разпореждане на ресорния зам.- министър на околната среда и водите, в габровския зоопарк е преустановен достъпът на посетители, заради липсата на лиценз.

В началото на обсъждането беше представена Концепцията за развитие на „Зоопарк – Габрово“. Според нейния автор - Емилия Тончева, ако един зоопарк не се променя, той не е добър, а липсата на лиценз не е недостатък, а шанс за габровския зоопарк.

Началникът на отдела, отговорен за прилагане и контрол по наредбите за зоопарковете в МОСВ Валери Георгиев, беше категоричен, че едно от важните изисквания за зоопарка е той да разполага с ветеринарна амбулатория на място. Другите очаквания са свързани с ясна визия за развитие на колекцията, с решаване на инфраструктурните проблеми на територията на обекта, с наличието на необходимия персонал за обгрижване на животните и за образователни дейности.

Обсъдена бе необходимостта зоопаркът в Габрово да разполага с характерен вход за достъп на публики и с паркинг за посетителите. Според експертите в дирекция „Инфраструктура и екология“, в най-близък план трябва да бъдат предприети действия за осигуряване на помещението за ветеринарни грижи; за ремонт на основната сграда; за изграждане на санитарни помещения за посетители и персонал, и направа на надеждни и с добър вид ограждения .

Граждани, присъстващи на обсъждането, задаваха въпроси защо зоопаркът не работи, какви са възможностите за бързо възстановяване на достъпа за посетители и за ускоряване на процеса на проектиране и строителство в обекта.

Таня Христова отговори, че в момента зоологическата градина не отговаря на нормативните изисквания, но проблемът може да бъде решен с обединен подход, съобразен с изискванията на законодателството. Предстои да бъде разработен план за действие и поетапното му ипзълнение спрямо възможностите на бюджета на Общината. Таня Христова нарече зоопарка ценност за Габрово, която трябва да се развива, с план за действие, включващ  всички предстоящи промени и с конкретни срокове и средства за тяхната поетапна реализация.