Продължава уширяването на основните улици в града, обработват се и по-малките улици по високите части.

През деня се почистваха вътрешни улици в селата: Лесичарка, Велковци, Раховци, Тодорчета, Мичковци, Междене, Старилковци, Гергини, Николчовци, в района на кметство Донино, селата в кметство Поповци, в района на кметско наместничество Гръблевци и Балани.

Утре предстои опесъчаване и уширяване на улици в селата, където това е необходимо.

В община Габрово няма населени места без електричество.

Проходът Шипка е отворен за движение, пътят към курортен комплекс Узана е проходим.

Зимна обстановка. Проходът Шипка е отворен.
8 февруари 2020
Продължава уширяването и опесъчаването на улиците в града и селата
9 февруари 2020