Две уникални археологически находки могат да бъдат видяни в Регионален исторически музей – Габрово през февруари. Златните пръстени са намерени през 1970 г. при археологически разкопки с научен ръководител проф. Милчев в средновековния некропол в местността "Пречиста" край севлиевското село Градница.

Пръстените са били инвентар от две погребения и могат се датират през ХІІ век, когато крепостта при днешното село Градница достига върха на урбанистичното си развитие. Повърхността им е напълно запазена, а благородният метал не е потъмнял от времето. Представляват плоски халки с кръгла форма, чиито рамена се разширяват в кръгли плочки-щитове. Монограми на гръцки език са гравирани върху полираната повърхност в центъра на плочките. Това са буквите „М“ и „IW“, подсказващи името на носителя – в първия случай са възможни различни варианти (Матей, Марко, Михаил), докато във втория като че ли остава само „Йоан“. По вътрешната страна на халката на единия се виждат следи от стар ремонт.

Украса има само първия пръстен, разгърната по полето на плочката извън полето на монограма – гравирана виеща се клонка с лозови листа, палметни и полупалметни мотиви. Според украсата си, пръстените спадат към първата диференцирана от изследователите група – с гравирана украса. Били са отлети в специални калъпи, след което с били дообработени със златарски резци.

Пръстените са служили за нанасяне на восъчни отпечатъци, но и като скъпоценни накити, отговарящи на вкуса и ранга на своя собственик. Тяхната употреба се свързва със стара антична традиция, съхранена в личния и обществения живот на Византия. На Балканите използването на пръстените-печати става модна тенденция сред гражданското съсловие и аристократичния елит. Спадат към най-разпространената категория пособия за подпечатване – пръстените с инициали.

Изборът на културна ценност на Регионален исторически музей – Габрово за месец февруари e свързана с Деня на археолога – 14 февруари, и се посвещава на 160-годишнината от обявяването на Габрово за град и 100-годишнината от началото на археологическите проучвания в Габровска област.