В изпълнение на Правилника за съфинансиране на проекти по Програма Култура Община Габрово приканва заинтересованите страни и организации да участват чрез конкретни предложения в разработката на съдържателния обхват и тематичните области /приоритети/ на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2020 г.

Аргументираните становища и предложения могат да бъдат изпращани на адрес: kultura@gabrovo.bg в срок до 15.30 ч. на 6 февруари или да бъдат представени лично на насрочената за същия ден работна среща, която ще се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово от 16.00 ч.