Община Габрово подаде за оценка проектно предложение за обновяване, реставрация, консервация и създаване на съвременни условия за креативен културен туризъм в Регионалния етнографски музей на открито „Етър“. Кандидатстването е по процедурата „Развитие на туристически атракции“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Ако проектът бъде одобрен, се предвижда създаването на модерна експозиционна площ в най-голямата сграда в музея – Кръстник Колчовия хан, където сега се помещава администрацията. Там ще се осигури достъп за хора с увреждания и ще бъде изградена липсващата вътрешна връзка между етажите.

Предвиден за цялостен ремонт е създаденият през 1981 г. хотел „Странноприемница“. Базата трябва да придобие съвременен вид с обновена хотелска част, конферентен център и стаи за администрацията на музея.

Заложена е реставрация и консервация на 10 обекта и съоръжения, задвижвани с вода. Ще се подменят амортизираните луминисцентни лампи с архитектурно-художествено осветление на експозициите, алеите и фасадите. Къщите по чаршията ще претърпят освежителен ремонт. Оранжерията за цветя и декоративни храсти ще бъде преустроена. На територията на музея ще се осигурят достатъчно тоалетни, включително за хора със специални нужди и за деца. Към тях ще бъдат монтирани малки пречиствателни съоръжения.

Предвижда се обновяване и оборудване на неизползваните с години пещи за керамика в грънчарското ателие. Чрез съвременни средства, но запазвайки автентичната атмосфера на „Етър“-а, ще бъдат представени изчезнали вече занаяти. Музейният детски обучителен център ще бъде изграден наново и съобразен с цялата архитектура на „Етър“-а. Центърът ще се разшири и ще се разнообразят възможностите за работа с деца по народно творчество. Проектът предвижда създаване на разглобяема сцена на открито, която ще предоставя професионални условия за сценични изяви и удобство за публиката.

Сградата на бившето училище в кв. „Етъра“, която е предоставена за стопанисване на музея, ще бъде изцяло ремонтирана. В нея ще се разположат ателие за реставрация и консервация, художествени работилници, дворът ще стане място за изяви на различни творци. В сградата ще се позиционират фондохранилищата на културната институция.

В района на музея е предвидено изграждане на паркинги, които да улеснят достъпа на посетителите. За хората с увреждания ще бъдат закупени две електрически колички, с които ще могат да разглеждат експозициите по чаршията, както и микробус за придвижване до съпътстващата инфраструктура. Ще бъдат монтирани и много информационни табели в района на музея, в град Габрово и на ключови места по пътищата на страната. Заложени са и редица дейности за подобряване уменията на персонала и на майсторите-занаятчии.

Прогнозната стойност на проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ е 9 779 150 лв. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6 679 150 лв., а 3 100 000 лв. трябва да бъдат осигурени чрез инвестиционен кредит съгласно изискванията на програмата. Срокът за изпълнение на дейностите е 2 години.

Според насоките за кандидатстване по процедурата общият предвиден размер на безвъзмездната финансова помощ е 98 530 686,39 лв. Подборът е конкурентен, като проектите се разглеждат по реда на подаването им. Към момента заявеният за предоставяне ресурс е достигнал 54,6% от предвидения.