„Габрово е люлката на българската индустрия и е прекрасно, че днес виждаме образец за взаимодействие между наука, образование, бизнес и местна власт. Вече няма малки и големи нации по територия или население, има нации с малки и големи амбиции. Време е България да се превърне в държава с големи амбиции, а младите хора да ги реализират.“

Това заяви президентът Румен Радев по време на срещата със студентите и преподавателите от Технически университет – Габрово. Вчера той участва в дискусия на тема „България и технологиите на бъдещето – реални перспективи за сътрудничество и развитие. Ролята на академичните общности в управлението на науката“.

В срещата участваха още ректорът проф. д-р инж. Илия Железаров, председателят на Студентския съвет Веселина Стефанова, членове на Настоятелството и на Академичния съвет, кметът на Габрово Таня Христова, областният управител Невена Петкова, представители на институции и бизнеса.

В изказването си държавният глава изтъкна връзката между образованието и науката с развитието на технологиите и иновациите. Той посочи, че образованието трябва да бъде обявено като национален стратегически приоритет за България и се ангажира да работи активно в тази посока. Румен Радев призова и за разработване на национална индустриална стратегия, в която да залегнат амбициозни цели с ясно определени отговорности на бизнеса и държавата.

Държавният глава подчерта още, че страната ни има потенциал за развитие в областта на иновациите и индустриите на бъдещето, ако мобилизира способностите си за насърчаване на научния капитал и таланта на младите хора. По думите му е жизненоважно всеки университет както развива образование, така да развива научни изследвания с практическа насоченост. Президентът подчерта, че не само бизнесът, но и държавата следва да влага средства за иновации. В момента страната ни отделя 0,7 на сто от брутния вътрешен продукт за научно-изследователска и развойна дейност, посочи Румен Радев и призова този дял да се увеличи чувствително.

„Предприетите мерки от правителството в областта на образованието са в правилната посока, но недостатъчни като обхват, иновативност и финансиране.“, заяви президентът. Той цитира данни от различни европейски изследвания, в които страната ни се нарежда на последни места – за ниската функционална грамотност на българските ученици в средното образование, както и лошите показатели по дигитална конкурентоспособност. „Във всеки областен град държавата трябва да развие център с оборудване и инструктори, които да подготвят българските деца за дигитални умения и иновации – с безплатна подготовка и лаборатории, така че когато тези ученици станат студенти, да са много по-подготвени.“, заяви президентът.

В отговор на студентски въпрос как могат да се преодолеят регионалните дисбаланси в страната президентът заяви, че е необходима финансова децентрализация. Според Румен Радев един от начините това да се постигне е, ако част от данъците, например печалбата на бизнеса, който е на територията на дадена община, остава в бюджета на местната власт. „Когато хората от Габрово знаят, че средства от техния труд пряко отиват в местното ръководство, ще имат и по-голяма гражданска активност да задават приоритетите за изразходването на тези средства.“, даде пример Радев. Той обърна внимание и на ролята на държавата в помощ на общините за детското здравеопазване, подкрепа за млади семейства, образованието, необходимостта от комплексни политики, така че младите хора да имат сигурност и перспектива да се развиват в родните си места.

Румен Радев посочи, че са необходими повече европейски средства, които страната ни да насочи за изграждане на научно-изследователски центрове, лаборатории, като финансова и научна помощ за университети. Това ще спомогне за икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз, заяви президентът, отговаряйки на студент. На въпрос за необходимостта от конституционни промени президентът заяви, че след 30 години преход е нужно да се изясни чрез консенсус дали основният закон не допуска противоречив прочит, което да пречи на заложените принципи за правова, демократична и социална държава.

По време на посещението си в Техническия университет държавният глава и официалните гости разгледаха три учебни лаборатории. Преподавателите и студентите представиха симулационни макети на системи за автоматизация, които се управляват с индустриални компютри на водещи световноизвестни фирми, както и работата на индустриален 6-осен антропоморфен робот FANUC LR Mate 200iD със система за машинно зрение. В лабораторията по компютърна графика и мултимедийни системи Румен Радев получи малък макет на самолет МиГ-29, изработен по студентски проект със съвременни технологии за 3D моделиране.

На среща с ръководството на Университета ректорът проф. Железаров запозна президента с проектите за изграждане на центрове за компетентност и центрове за върхови постижения, които се реализират в момента. Румен Радев сподели своите виждания относно възможностите за бъдещи научни и образователни инициативи, които ще засилят взаимодействието между учебното заведение, местната власт и бизнеса.

За значими научни постижения в сферата на техническите науки и развитието на съвременното висше образование в Република България държавният глава връчи почетен знак на проф. д. т. н. инж. Райчо Иларионов – ректор на Технически университет – Габрово в периода 2011-2019 г. По решение на академичното ръководство на Техническия университет Румен Радев получи плакет за принос в развитието на висшето образование и двутомника за стопанското, общественото и културно минало на Габрово, написан от д-р Петър Цончев.