Габрово отбеляза тържествено 125 години предучилищно образование. Събитието, организирано от Община Габрово, Регионално управление на образованието - Габрово, Общински координационен съвет на СБУ, Национален музей на образованието и Държавен архив - Габрово, се състоя на 10 декември в изложбената зала на музея. 

Заместник - кметът на Община Габрово Нела Рачевиц определи постигнатото през изминалите десетилетия като „прекрасна, здрава и солидна основа” за развитие на предучилищното образование. „Това, което смея да твърдя - каза госпожа Рачевиц, е, че  Вашите поколения са добре възпитани, обучени, с морални ценности, с етика във взаимоотношенията.”

Представителя на Регионалното управление по образование благодари на учителите, които въвеждат децата в новата им социална роля – ученик, като посочи, че детската градина е онова място, където детето за първи път научава, че доброто винаги побеждава злото.

Специално за събитието организаторите подготвиха изложба „125 години предучилищно образование в Габрово”. Тя съдържа 23 табла, които представят развитието на предучилищното образование  и действащите детски градини в града. Показани са детски списания, албуми, снимки и документи от фонда на НМО. Оформен е кът с помагала за работа с деца по методите на Фридрих Фрьобел, Овид Декроли и Мария Монтесори.

Изложбата може да бъде видяна до края на декември в НМО. Според историческите сведения и документи, съхранени във фонда на НМО първата детска учителка в Габрово е Маринка Ангелова Гладнева. Има кратки данни за създаването и развитието на предучилищното възпитание в Габрово, оставени от детските учителки Йорданка Пайнавелова и Юлия Пеева. Според тях предучилищното дело в Габрово започва преди 1944 г., макар в официални данни да се посочва, че първата детска градина в града е основана през месец декември 1944 г. Около 1930 г. младата учителка Радка Боева организира полудневна детска градина до училище "Неофит Рилски". Учителката не получава заплата, но се ползва с огромен авторитет.

По-късно след откриването на американската детска градина много габровки,  сред които и Тотка Денева (Шантова), решават да станат детски учителки. Създава се детска градина в района на квартал "Камъка" - до църквата, с една група от 60 деца. За градината се грижи църковното настоятелство.

През 1936-1937 г. в помещението на Девическия пансион се открива целодневна детска градина с учителка Мила Рашеева, която работи една година с 60 деца. По-късно на нейно място започва да работи Мара Дончева. През 1943 г. в Габрово се създава детска градина към училище "Николай Палаузов". В следващите години броят на детските градини в града се увеличава значително.