На 10.12.2019 г., представителите на всички социални услуги в град Габрово имаха възможност да участват в обучение на тема „Развитие на екип”. Презентаторите от Англия - Питър Брейди и неговите асистентки поднесоха информация, която би могла да е в помощ на мениджърите и служителите в социалната сфера при екипна работа с потребителите. Обсъдиха се казуси, които се оказа, че имат сходен характер, както в Англия, така и в България. Това е второто обучение, което Питър Брейди провежда в град Габрово, като идеята е да има и последващи такива по теми, актуални за екипите на социални услуги. Дирекция "Образование и социални дейности" в Община Габрово благодари за гостоприемството на ЦОП SOS Детски селища – Габрово, които предоставиха зала за обучението и на преводача - Тони Янкабакова.