Община Габрово организира семинар на тема: „Добрите подходи в управлението на отпадъците. Трудности. Предимства. Възможности“. Събитието ще се проведе на 11 декември 2019г. в гр. Габрово, Университетска библиотека към Технически университет – Габрово.

Темите на семинара ще  предложат на вниманието на участниците решения за управление на отпадъците в българските общини.

Целта на събитието е да бъдат споделени добрите примери, които са напълно приложими във всяко населено място в България, като бъдат отчетени трудностите и предизвикателствата в сферата на управление на отпадъците.

Семинарът ще протече в два модула, като първият е ориентиран към политиките и решенията за кръгова икономика и зелени обществени поръчки. Включени са и представяния на работещи технологични решения, които оптимизират дейностите и процесите в депата за отпадъци.

Вторият модул ще представи успешно реализираните добри примери в управлението на отпадъците, базиран на опита на български общини, неправителствени организации и бизнеса. Вдъхновение за гостите на семинара ще бъдат сърфистите Илияна и Йоан, които са номинирани за Будители на годината 2019 заради множеството си доброволни акции и инициативата за чисто Черно море.

Във финалната част на събитието ще бъдат представени предварителните резултати от проведеното през лятото на 2019 г. теренно проучване на растителността в Габрово, осъществено от експерти от Института по биоразнообразие при БАН.

Семинарът се провежда в партньорство с Технически университет – Габрово; Музей „Дом на хумора и сатирата“ и Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово.

Много  са  предизвикателствата, алтернативите и добрите примери, които могат да бъдат отправна точка в изключително комплексната задача за предотвратяване на отпадъците, повторната им употреба, рециклирането и компостирането. Как можем да постигнем всичко това, кое на практика е възможно да се случи в българските общини, кои са трудностите и къде са успехите – отговорът предстои на 11 декември 2019 г. в Габрово!

Габровският театър с ново детско представление за коледните празници
10 декември 2019
Коледен концерт - Габровски камерен оркестър, Женски хор при читалище „Габрово“ и Камерен хор на момчетата при Ротари клуб – Габрово
11 декември 2019