Дискусионен форум под мотото „Заедно може да бъдем по-успешни и готови за училище“ ще се проведе в четвъртък, 28 ноември 2019 г., в зала „Дружба“ на хотел „Балкан“.

Събитието, което започва в 9:00 часа, се организира съвместно от Община Габрово, ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“ в рамките на проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“.

Форумът цели да привлече внимание върху проблемите на интеграцията и успешното приобщаване на децата от уязвими групи за участие в образователната система.

Ще се обсъждат образователната среда в детските градини, спецификите на мултиетническо взаимодействие и начините за ефективно партньорство с членовете на семейството. Специалисти ще представят законовата рамка в процеса на мултиетнически диалог и приобщаване.

В дискусиите ще се включат учители от детските градини, експерти, провеждали занимания по проекта, както и родители на деца от предучилищните групи.

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни. 

Предложение за актуализация на транспортната схема представя Община Габрово
25 ноември 2019
„Жана д’Арк“ на Габровския театър отново на софийска сцена
26 ноември 2019