От 24. 09. 2019 зала „проф. Кънчо Цанев”, в която е експонирана представителната експозиция на Художествена галерия „Христо Цокев” е с ново насочено LED осветеление. Модулите са със съответната за осветяване на художествени обекти цветна температура, което е от голямо значение за правилното съхранение на творбите. Осветлението е важна част от интериорния дизайн и има пряко отношение към визуалното представяне на експозицията и за сетивнoстта на публиката. Мекотата на светодиодното осветление позволява на посетителите да се насладят на картините като улеснява възприемането на формите и цветовете. Творбите биват защитени от вредната ултравиолетова светлина, а освен това се намалява и разхода за електроенергия на галерията от 3000 W само на 320 W. По този начин представителната експозиция придобива вид, съобразен със съвременните музейни стандарти. Приятната атмосфера, и постигнатият зрителен комфорт, без неприятни отражения и заслепяване от лампи, допринасят за постигане на по–голяма естетическа наслада за посетителите на галерията.

Проектът е осъществен чрез частично финансиране от страна на Министерството на културата и средства на ХГ „Христо Цокев.