450 хиляди лева са отпуснати от МРРБ за укрепване на част от свлачището в кв. Маркотея. Средствата са за укрепване на основната деривация, свързваща язовир „Христо Смирненски” с пречиствателната станция за питейни и отпадни води. Това е основният водопровод с фи 1000, и в случай на прекъсването му, по-голямата част от Габрово ще остане без вода за дълго време.

Участъкът се намира в югоизточната част на свлачището Маркотея, на около 350 метра от входа на пречиствателната станция. Проектът за укрепване е разработен от „ВиК” – Габрово и предвижда изграждане на дренажни ребра за отвеждане на подпочвени води от обсега на свлачището, канавка за отвеждане на повърхностни води, силова укрепителна система с ростверг и пилоти.

Свлачището Маркотея е едно от най-големите в общината. То се активизира през 2005 г. и това наложи неговото укрепване. Беше разработен план на 3 етапа. На 22 август 2005 г. са отпуснати 450 хиляди за първия етап, който е изпълнен.