Община Габрово стартира кампания за регистрация на домашните любимци чрез микрочип. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът регистрира животното при ветеринарен лекар, като представя документ за платена такса. Според Закона за защита на животните, ако на кучето ще бъде поставен микрочип, за първата година от неговото регистриране такава такса не се заплаща.

Регистрацията чрез микрочип е мярка за трайно овладяване на популацията на кучетата. За да бъде ефективна, тя трябва да бъде максимално масова, за да може да се контролират домашните кучета, които често стават улични. Чипът е задължителен за всички държави–членки на Европейския съюз. Той се поставя за идентифициране и регистриране в информационната система на животните в Националната ветеринарно-медицинска служба, което всъщност е единният граждански номер на кучето.

Поставянето на чип е лека медицинска процедура. Той се имплантира с инжекция от регистриран ветеринарен лекар срещу малка такса. Първоначално лекарят трябва да установи с четящо устройство, че животното вече няма чип. За проверка на изправността му е необходимо да се прочете чипът, който ще бъде инжектиран, и да бъде поставен. След това, вече сложен в животното, трябва отново да бъде разчетен за по-голяма сигурност. Ветеринарният лекар изпраща ежемесечно данните от ветеринарно-медицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и в съответната Община.

До 31 март 2011 г. всички собственици на кучета трябва да регистрират своите любимци. Това е лесно, не изисква много време и ще донесе на собствениците спокойствие, че всичко е законно – никой не може да ги глоби или да вземе кучето.

След 31 март, съгласно Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово, се налага глоба в размер до 5 000 лева.