На 23 август, в 16.30 часа изтече крайният срок за кандидатстване в Първата конкурсна сесия за 2019 година по Програма "Младежки дейности", финансирана от бюджета на Община Габрово.

Постъпилите проекти са общо седем на брой. Идейните предложения са по Приоритет на Програмата за 2019 г.: РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКА СРЕДА В ГАБРОВО и ще подкрепят проекти, които дават видимост и са с принос към активното участие на младите хора в обществено значими каузи, мобилизират младежкия потенциал, насърчават взаимната солидарност, социалното приобщаване и разбирателство, развиват взаимодействието и комуникацията между институциите и младите хора.

Със заповед на кмета на Община Габрово е назначена Експертна комисия, която да разгледа административното съответствие и допустимостта на кандидатите и техните проекти, а след приключване на работата й – актуализиран състав на Експертната комисия с външни експерти ще извърши оценка на качеството на проектните предложения.

Културен календар за месец септември 2019 г.
31 август 2019
Почистена е скулптурната композиция в градинката срещу блок „Катюша“
2 Септември 2019