Днес, в деловодството на Община Габрово постъпи заявление от прокуриста на Пазари АД, че поисканото преди месец от тях, разрешение за премахване на дърво - липа, намиращo се до чешмичката, на централния градски пазар в Габрово, няма да бъде изпълнено.

До конкретното искане за премахване на липата се е стигнало, след сигнали от страна на търговци, за наличието на опасно надвиснали и падащи сухи клони.

Община Габрово ще възложи извършването на експертиза на специализирана фирма, която да даде официално становище дали дървото е потенциално опасно или ще препоръча конкретни мерки за по-нататъшното му съхраняване. За информация, липата не фигурира в регистъра на вековните дървета към Министерството на околната среда и водите.

До момента състоянието ѝ е било оценено само по външни белези като силно влошени условия на месторастене –  липса на нормативно отстояние от сградата, бетонирани ствол и коренова система, наличие на коренови издънки, изсъхнали скелетни клони, кухини и други. Детайлната експертиза ще бъде извършена чрез допълнително неинвазивно обследване с импулсен томограф и резистограф, които ще дадат реална картина за здравословното състояние на дървото от вътрешната страна.