В рамките на провелата се церемония по награждаване на образцовите общини от Северен централен район, по инициатива на вестник „24 часа“, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова говори за стратегически важните проекти и обекти, които държавата реализира на територията на Северна България.

Убедена съм, че успешните практики трябва да бъдат популяризирани, а районът на Северна централна България има какво да покаже. Велико Търново е сред генераторите на икономическия растеж на България, а Габрово е сред отличниците по изпълнение на европейски проекти. Областта отчита бурно развитие на индустрията, което се дължи в голяма степен на Севлиево. Тези градове са пример за това, че когато държавата, бизнеса и местната власт работят в синхрон има и резултати.

Нашата задача като държава е да осигурим стабилна икономическа среда и адекватна транспортна инфраструктура, защото бизнесът се разраства и има нужда от бързи и удобни пътища.

За развитието на Северна България за нас, като министерство, са ключови няколко инфраструктурни проекта. На първо място това е магистрала Хемус, със строителството на която, ще се намалят различията между Северна и Южна България, а общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е около 2,9 милиона души върху площ от 44% от територията на страната.

На територията на Велико Търново се изпълнява и друг много важен проект, това е една от двете вертикални връзки – магистралата Русе – Велико Търново, с която е свързан и проектът за тунел под връх Шипка. Това е новата икономическа ос на България, новият коридор по линията Свиленград – Хасково – Стара Загора – Габрово – Русе – Букурещ. Знаете, че Върховният административен съд отхвърли постъпилата касационната жалба срещу доклада за ОВОС, след което подробният устройствен и парцеларен план в района на Русе – Бяла вече може да бъде процедиран. В плановете на АПИ за 2019 година са заложени да стартират процедурите за избор на изпълнител на строително – монтажните работи на първите два участъка – Русе – Бяла от км +0 до 40 и изграждане на обхода на град Бяла от км 40 до 75.

Допълнителен тласък за икономическото развитие на Северна България е изграждането на другата вертикална връзка - лотовете от Ботевград до Мездра и от Видин до Ружинци.