През 2019 г. вестник “24 часа” започна своя мащабен проект “Образцова община”. Целта бе да се откроят добрите практики в българските общини и да се направи обективно сравнение за тяхното развитие. Класацията е на база сбор от обективно измерими показатели за икономическо развитие, инфраструктура и качеството на живот.

На 18 юли във Велико Търново се проведе третата от шестте срещи по проекта. На специална церемония бяха оповестени резултатите от проучването за Северен централен район. В дискусията и връчването на отличията участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, кметове на общини от региона, областни управители, представители на местния бизнес.

Измежду 36-те общини от Северен централен район, в категорията "Качество на живот", Габрово получи награда за добри възможности за качествено образование и здравеопазване, чист въздух и зелени площи, сигурност и културен живот.

Търси се най-забележителното българско дърво
18 юли 2019
Петя Аврамова: Проектът за тунел под връх Шипка е част от новата икономическа ос на България
18 юли 2019