Приключи първият етап от процеса по изграждане на разпознаваема визуална комуникация на град Габрово. По време на него бяха осъществени няколко вида проучвания и срещи на живо за приобщаване на различни градски общности.

Срещите на живо, с представители на различни сектори в Габрово - медии, връзки с обществеността, реклама, туризъм, икономика, бизнес, предприемачество, градска и околна среда, качество на живот, образование, спорт, култура, изкуство, идентичност, бяха отворени за посещение от всеки, проявил интерес към темата.

Заедно с тях  беше проведено и представително национално проучване за нагласите на обществеността към Габрово. На базата на тези проучвания бяха изградени няколко стратегически послания за града. Следващата стъпка е визуалната реализация на тези послания и тяхното имплементиране в атрактивен и ясно комуникиращ града брандинг.

Благодарим на всички, които съумяха да отделят време и мисли по тези съществени и с голям потенциал за града въпроси и процеси.

С резултатите от процеса можете да се запознаете тук.