С Решение № 143 от 10.07.2019 г., Общински съвет - Габрово удължава срока за подаване на документиот кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд - Габрово и Окръжен съд - Габрово до 20.08.2019 г.