Възпитаници на габровските детски градини участваха в тематични викторини, които се проведоха в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, Регионалния исторически музей и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“. Експерти от трите институции са работили с бъдещите първолаци в подготвителните групи по литература, история и природа.

Под надслов „Знайковци – Многознайковци“ в Библиотеката децата отгатваха откъси и герои от известни приказки. В заемния отдел за книги се запознаха с правилата за обслужване на читателите.

   

Какво е музей и какво има в него малчуганите узнаха по време на срещите със служителите на Историческия музей. Там демонстрираха знания за забележителности от родния край и за известни личности с принос към града и страната.

   

Интересни и провокативни се оказаха задачите на експертите от „Централен Балкан“. Децата се справиха отлично в отговорите на поставените им въпроси по темите за защита, опазване и взаимодействие с живата природа. Те се включиха в атрактивни игри – умело подбрани, за да стимулират уменията им за сръчност, равновесие и увереност.

   

Малчуганите посетиха паметника на възрожденеца Васил Априлов, където с интерес разгледаха миниатюрните изображения с етапите от развитието на българското образование. При паметника на Ран Босилек децата разказаха весели истории от „Патиланско царство“, рецитираха „Родна стряха“ и откъси от популярни приказки на любимия им писател.

   

Дейностите са част от проект „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, който подпомага постъпването в училище на деца от различни етноси. Партньори са ДГ „Ран Босилек“ и център „Амалипе“. Изпълнението му ще продължи до края на 2019 г. Идеята има и обединяващ ефект, заради включването на деца от различни бази на градините и възможността да се опознават и общуват.

   

За своето усърдие през годината и отлично представяне във викторините малките палавници бяха възнаградени с индивидуални и групови награди. Всяко дете получи шапка и тениска, специално брандирани с отличителните знаци на проекта. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

„Чардафон“ е осми в страната при 14 годишните
25 юни 2019
ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ е шампион на България по баскетбол
25 юни 2019