Архив: Община Габрово

Община Габрово ще обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за ремонти на пътища и улици в селата, на стойност 500 000 лв. Предвидени са ремонтни работи на следните участъци от общинската пътна мрежа и улици в селата:

- път Габрово – Борики - Източник;

- път Райновци - Михайловци и улица село Михайловци;

- път Влайчовци - Здравковец и улици в село Здравковец; 

- път Гъбене - Камещица;

- път местност Узана -  хижа Партизанска песен;

- път Габрово - Чукили - Горнова могила;

- път Врабците - комплекс Люляци;

- път Думници - Габрово;

- улици в селата -  Велковци, Гиргини, Борики, Поповци, махала Горно Янковци, Прахали, Дебел дял, Орловци.

Основните видове дейности в селата включват: подсилване, ремонт или направа на нова трошенокаменна пътна основа; преасфалтиране на общински пътища и улици; подмяна на пътни бордюри; отводняване на улични платна; ремонт или възстановяване на съоръжения.