До дни Община Габрово ще обяви обществената поръчка за избор на изпълнител за ремонт на улици в кварталите на стойност 1 700 000 лв.

Предвидени са ремонтни работи по улици и междублокови пространства в кварталите:

- Борово - по ул. „Мирни дни“, ул. „Боровска“ и др.

- Бичкинята - на междублокови пространства на бул. „Столетов“ №66-74 и №20-36

- Радичевец - отводняване ул. „Изток“ и ул. „Тригьово кладенче“

- Тончевци - на улици „Карамфил“, „Съгласие“, „Рожен“, „Рибарска“

Строителни дейности са заложени и за улиците „В. Неделчев“, „Станционна“, „Дим. Костова“, за пространство на ул. „Кирил и Методий“ между №5 и №7 , в Северната индустриална зона - на участъци от улиците „Ген. Николов“ и „Индустриална“ , както и на тротоари по ул. „Н. Войновски“.  

Основните видове дейности включват: подсилване, ремонт или направа на нова трошенокаменна пътна основа; преасфалтиране на улици и участъци от улици; ремонт на тротоарни настилки; монтаж и демонтаж на пътни и градински бордюри; отводняване; подмяна на сградни водопроводни отклонения при необходимост.