Във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция на пътно кръстовище и Предгаров площад“ в град Габрово, на 08 май 2019 година /сряда/, в рамките на работния ден, ще бъдат затворени за движение на пътни превозни средства ул. "Брянска" и ул. "Христо Смирненски" в участъка от ул.“Ивайло“ до Колелото на пл. "Белорусия".

За обходни маршрути и в двете посоки могат да се използват направленията: ул. „Ивайло“ – ул. „Александър Стамболийски“/ ул. „Орловска“ и ул. „Д-р Никола Василиади“ – ул. „Орловска“.

За промените, касаещи обществения транспорт и автобусните спирки ще бъде поставена допълнителна информация.

Информация може да бъде получена също и от диспечерите на Общински пътнически транспорт - Габрово на тел.: 066 /80 69 49.

За сигнализиране на въведените ограничения ще бъде поставена необходимата вертикална сигнализация.

Община Габрово призовава водачите на ППС да спазват поставените временни ограничения!