Със заповед на кмета на Габрово Таня Христова, денят 30.04.2019 г. (вторник) е определен за неучебен ден за учениците в училищата и Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на община Габрово.

Препис от заповедта е връчена на началника на Регионалното управление на образованието в Габрово и на директорите на  училищата на територията община Габрово  за сведение и изпълнение.