Община Габрово, ОУ „Неофит Рилски“ и ДГ „Мики Маус“ ще получат финансиране, за да реализират по един проект в националната кампания „За чиста околна среда – 2019 г.“. Средствата се осигуряват от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

От постъпилите 805 заявления на общини и кметства с предложение за финансиране са 234 проекта със средства до 10 000 лв., сред които и проектът на Община Габрово за изграждане на кът за отдих в с. Музга на стойност 9 978 лв.

От постъпилите 585 проекта на училища и обединени детски комплекси са одобрени 134 със средства до 5 000 лв. За Габрово това са инициативите на ОУ „Неофит Рилски“ – „Моето зелено училище“ на стойност 4 992 лв. и на ДГ „Мики Маус“ – „Природата изучавам – за нея да се грижа обещавам“ на стойност 4 997 лв.

Крайният срок за изпълнение на дейностите е 30 ноември 2019 г. за общините и кметствата, а за детските градини – до 30 октомври 2019 г.

Кампанията „За чиста околна среда“ придоби широка обществена популярност и благодарение на нея с доброволния труд и мащабното участие както на възрастните, така и на подрастващите са постигнати резултати в цялата страна, които водят до ново отношение към природата и грижата за опазването ѝ.

Миналата година със средства по ПУДООС в Габрово бяха обновени две детски площадки – на ул. „Д-р Тота Венкова“ в кв. „Трендафил ІІ“, както и в кв. „Нова махала“.

Протоколът с одобрените проектни заявления, подлежащи на финансиране в кампания „За чиста околна среда – 2019“, е публикуван на интернет страницата на ПУДООС.

На снимката: Детска площадка на ул. „Д-р Тота Венкова“ в кв. „Трендафил ІІ“, обновена по ПУДООС през 2018 г.