Ученици от социално-слаби семейства ще получават от 1 декември тази година безплатен топъл обяд в рамките на осмия проект „Обедна маса”. Изпълнител на разработката, на доброволни начала, е Женско благотворително дружество „Майчина грижа”, а финансирането се осъществява от Съюза за подпомагане на партньорството Тун-Габрово.

Двадесет ученици от първи до четвърти клас от СОУ „Христо Ботев” в квартал Бичкиня ще получават всеки ден топъл обяд през студените зимни месеци. Подборът на децата е направен от педагогическия съвет на училището, като е съблюдаван принципът да бъдат подпомогнати най-нуждаещите се деца, произхождащи от семейства с много ниски доходи.

Средствата, предвидени за тазгодишната „Обедна маса”, са над 4 хил.лв.