Изложбата „Учредителите. Търново и българската държавност” се организира  по инициатива на Народното събрание на Република България, Община Велико Търново и Регионален исторически музей – Велико Търново.

В музейната експозиция са включени 80 движими културни ценности, предимно лични вещи и служебни пособия, принадлежали на нашите законотворци. Ценните предмети се съхраняват в 12 културни институции в страната: Национален исторически музей - София, Регионален исторически музей – София, Централен държавен архив – София, Национален литературен музей – София, Дирекция на музеите – Копривщица, Исторически музей – Панагюрище, Музей на Възраждането – Елена, Регионален исторически музей – Пловдив, Регионален исторически музей – Варна, Регионален исторически музей – Велико Търново, Регионален исторически музей – Русе.

Регионален исторически музей – Габрово участва в изложбата с два броя писма на Сава Илиев Сирманов – депутат  от Габрово, до Цончо Пенчев и до Габровския градски съвет.

В писмото от 7 февруари 1879 г. Сирманов информира приятеля си Цончо Пенчев за работата на Учредителното събрание и отношението на габровските делегати към  приложения Органически устав. Известява го за провеждането на предварителни заседания, на които се обсъжда „да се пратят делегати в Европа да работят за присъединението на Южна България към Княжеството.”

Във второто писмо от 17 февруари 1879 г. отново са описани споровете по решаването на „българския въпрос” в една двадесетчленна комисия. Една част от нея (8 члена) иска да се изпрати делегация в Европа, която да занесе мемоар по въпроса за обединяване на българските земи. До завръщането на делегацията събранието трябва да преустанови разглеждането на Органическия устав. Мнозинството от комисията обаче смята, че трябва да се изпрати делегация, но без да се прекратява работата на Учредителното събрание. Габровските депутати подкрепят първото мнение, но както Сирманов отбелязва: „няма какво да се прави, когато се съглежда, че мнозина от депутатите дошле само да… да свършат в два, три дена, даже и в един ден, ако е възможно сичко, та да отидат да си гледат дюкените.”

 

Изложбата ще бъде открита на 22 март в Музей „Възраждане и Учредително събрание“ гр. Велико Търново и може да бъде разгледана до 30 април 2019 г.

Осем проекта ще бъдат финансирани по Програма Култура
18 март 2019
Внимание! Изложба
19 март 2019