Община Габрово работи по разработването на проект за комплексно транспортно обслужване на населението на град Габрово. Целта на проекта е подобряване на услугата за обществен превоз на пътници на територията на Община Габрово с необходимата подкрепа и консултация от специалисти, които работят задълбочено в тази област. Наложително е да се подобри ефективността на превозните средства и да се намали отделянето на вредни емисии за подобряване на градската среда. Налице е промяна на пътнико-потока и неговата равномерност в отделните зони на града. В момента някои маршрути се припокриват и изпълняват от различни превозни средства /автобус, тролейбус, маршрутка/ и от различни превозвачи.

Тези предпоставки налагат в заданието за комплексно транспортно обслужване да се премине през няколко етапа - анализ, идейно и окончателно решение. Заданието е с доста голям обем. В момента общинската администрация е в етап на анализ на характеристиките на подвижността на населението и диагностициране на състоянието на градския транспорт. От средата на месец март 10 служители от администрацията са постоянно ангажирани с тази дейност. В момента се извършва преброяване на пътнико-потока по всички линии, за всички часове и всички дни от седмицата между всеки две спирки. Събират се и данни за натовареността на линиите когато гражданите пътуват до работните си места, както и основните потоци от пътници в града. С цел максимална точност и ефективност вече са събрани данни за всички работодатели на територията на града, както и за броя работни места, които предлагат. Вече е извършено и мащабно изследване относно начина на придвижване до работа на жителите на Габрово, което обхваща брой превозни средства и степента им на запълване в три основни точки на града.

В резултат на направените анализи ще бъде предложено идейно и в последствие окончателно решение за нова транспортна схема, с нови маршрути, както и разделяне на стари дълги линии с цел максимално обхващане на пътникопотоците. На база данните, които общинските служители ще съберат и ще предоставят на Института за транспортни изследвания, ще бъдат предложени и по-удачни превозни средства по отношение на вида и броя на местата в тях, а също така и различна честота на обслужване на маршрутите в зависимост от дневната и седмична неравномерност на пътникопотоците.

Кметът посрещна Председателя на 11 Риигикогу
20 март 2009
Община Габрово спечели проект за „Домашен помощник”
27 март 2009