Европейски ден на индустрията - Габрово 2019 е посветен на индустриалната трансформация, чрез интелигентен и устойчив растеж, и изграждане на култура за иновации в условията на нова дигитална ера. В този ден Габрово е единствената българска община, която се включва в тази инициатива. Форумът беше открит от кмета Таня Христова, вицепремиера Томислав Дончев и ректора на Технически университет Габрово проф. дтн Райчо Иларионов.

В рамките на организираните дискусии участниците отправиха интересни предизивикателства и провокации към присъстващите в залата. Според Саша Безуханова, основател на MOVE.BG & EDIT.BG - отворена мрежа за дигитални иновации, се намираме във време на фундаментална трансформация, където традиционните индустрии не трябва просто да се дигитализират, а трябва да се подготвят да бъдат адекватни на пазара в следващите 40 – 50 години. На индустрията следва да се гледа като на един интегриран процес на планиране и развитие, за да можем да получаваме добър краен продукт. Дигиталната, свързаната икономика, е възможност да разширим капацитета на икономическите си граници.

"Изключително важно е да подкрепяте габровския университет, финансирайте от бизнеса този експериментален център и създайте единна среда между учебното заведение и бизнеса. Влезте в училищата. В Габрово сте привилегировани да имате екип на местно ниво, който наистина е заинтересован и подкрепя бизнеса и иновативното развитие."

Развитието на дигиталната инфраструктура трябва да се случва едновременно за всички, за целта обаче следва да се осигури достъп до европейски ресурс. Би било добре също капиталът на местно ниво да се реинвестира в местни иновации. Има нужда от лидерство, което да движи програмата за дигитална трансформация и да се подкрепя предприемаческата култура в града чрез обучения.

"Не гледайте на индустрията, която развивате като на самостоятелна единица, а като част от една европейска система, където може да споделяте интелектуален и производствен ресурс с всички останали, защото така ще печелите повече."

Тези и редица други послания като защо Start up - ите са важни, какво представляват облачните услуги и трябва ли собствениците на високооборотните компании да се вслушват в младите предприемачи маркираха посоката на дискусията. Какво всъщност представлява Индустрия 4.0, какви са предизвикателствата пред бизнеса, икономистите и политиците и как да произвеждаме продукти с висока добавена стойност бяха във фокуса на изказванията на участниците. 

Според вицепремиера Томислав Дончев, около 3 - 4 млрд. лв от договорените средства за следващия програмен период трябва да се насочат към икономическата трансформация.

Презентациите на участниците ще бъдат публикувани на сайта на Община Габрово.