Регионален исторически музей – Габрово отправя покана към музикални състави и индивидуални изпълнители в страната за участие в X Национален фестивал на старата градска песен „С песен на сърцето“, който ще се проведе на 22 юни 2019 година, в град Габрово, пред Дечкова къща – място, обвързано с градската култура и традиции. При влошени атмосферни условия, събитието ще се проведе в сградата на РИМ – Габрово на ул. „Николаевска“ № 10.

Фестивалът има за цел да популяризира и запази градските традиции, да възроди старата градска песен и да подпомогне етнографи, музиковеди и литературоведи в изследователската им дейност, свързана с този специфичен дял фолклорно наследство.

Десетото юбилейно издание на фестивала ще бъде с конкурсен характер, но без такса за участие!

Регламент на X Национален фестивал на старата градска песен “С песен на сърцето“ и Заявка за участие може да видите тук.