От Регионална здравна инспекция - Габрово съобщават, че нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания в Габровска област е намаляло и заболяемостта е спаднала до следните стойности:

  • 205,35 на 10 000 души за община Габрово                                                                   
  • 173,78  на 10 000 души за община Севлиево                                                                   
  • 181,92 на 10 000 души за община Трявна                                                                
  • 299,74  на 10 000 души за община Дряново

Поради това, Оперативният щаб за борба с грипа и ОРЗ е взел решение, считано от 06.02.2019 г. да бъде отменена грипната епидемия на територията на Област Габрово. Отменят се всички противоепидемични мерки за борба с грип и ОРЗ.