През месец януари 2019 г. стартираха занятията за ученици от 1-ви до 4-ти клас по превантивна програма „Здравейко“. Програмата е разработена от Общински съвет по наркотични вещества към Община Габрово и е одобрена за реализиране от Националния център по наркомании и Министерство на образованието и науката, като отговаряща на Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Основна цел на програма „Здравейко“ е повишаване на здравната и физическа култура на децата, популяризиране на спорта и здравословния начин на живот. Тя се реализира в три модула, засягащи теми за здравословното хранене, активния начин на живот, развиване на емоционална интелигентност и социални умения, позитивно общуване и изграждане на здравословни взаимоотношения с родители, учители и съученици.

Училищата, които са заявили желание да се включат в програмата през тази учебна година, са ОУ “Ран Босилек“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Отец Паисий“. Предстоят часове и в ОУ „Иван Вазов“.

Вторият модул от занятията „Здравейко спортува“ е любим на всички деца. Той се провежда във физкултурните салони на училищата, с активната подкрепа и участие на  доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества, които напътстват малките състезатели в игрите и се забавляват заедно с тях.

 „Спортът дарява здраве и усмивки“ е посланието, което „Здравейко“ изпраща на всички малки участници в края на спортните занятия.

Удължава се срокът за обявяване на допуснатите до участие в Конкурса за лого „Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства“
25 януари 2019
15 проектни предложения постъпиха по Програма Култура
29 януари 2019