Поради изключително големия интерес, проявен към организирания от Община Габрово Конкурс за лого „Габрово – творчески град на занаятите и народните изкуства“ към Мрежата от творчески градове на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и получените над 400 заявки за участие, Община Габрово удължава срока за обявяване на допуснатите кандидати.

Те ще бъдат оповестени публично на 1 февруари 2019 г. в уебсайта на конкурса www.creativecity.gabrovo.bg, в раздел „Участници“, а победителят, съответно ще бъде избран след решение на журито, което ще бъде взето на 08 февруари 2019 и обявено на сайта,  в раздел „Победител“.

В публичния конкурс за изработване на лого  бяха подадени над 400 проектни предложения за лого. Предвидената първа награда е в размер на 2 500 лв. Ще бъдат раздадени и две поощрителни - от по 500 лв.

Новият символ трябва да представя Габрово като благоприятно място за творчество, предприемачество и иновации. Знакът ще бъде използван в бъдещи комуникационни кампании и презентационни материали, интернет сайт, като част от регламентираната употреба на ЮНЕСКО или отделно, за да идентифицира Габрово като Творчески град на ЮНЕСКО.

През 2017 г. Габрово бе избран от Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за творчески град на занаятите и народните изкуства. Мрежата е създадена през 2004 г. с цел да подкрепя сътрудничеството между градове, които са идентифицирали творчеството като стратегически фактор за устойчивото си развитие. В нея членуват 180 града от 72 държави, които работят заедно, за да поставят творчеството и културните индустрии в центъра на плановете си за развитие на местно, регионално и международно ниво.